FAQ

Често задавани въпроси


Скоростта на връзката си можете да проверите в нашия персонален speedtest

http://speedtest.netwave-bg.com/

Стъпка 1. Избирате от менюто On-Line плащане.

 

Стъпка 2. Въведете потребителското си име и ЕГН на лицето сключило договора

(Ако не сте сигурни на кого е сключен договора в домакинството може да проверите на http://users.vladislavovo.net, ако не е въведено нищо в полето ЕГН значи трябва да се въведе на място в офиса или да се сключи договор за доставяне на услуга)

 

Стъпка 3. Избор на услуга за която да се извърши плащането

 

Стъпка 4. След избиране на тарифата автоматично ви прехвърля в страницата на ePay.bg където трябва да си въведете името и паролата за да потвърдите вашето плащане.

Протоколът Point-to- Point (PPPoE) е мрежов протокол  в  рамките на  локалната мрежа. Този протокол се използва предимно с DSL услуги. Предимствата на този протокол са ,че  не натоварва мрежата при броадкаст и мултикаст запитвания между отделните хостове е мрежата.

 

1. Изтегля се пакета "rp-pppoe" от адрес:
http://www.roaringpenguin.com/files/download/rp-pppoe-3.8.tar.gz


2.
След изтеглянето го записвате в /usr/local/src и изпълнявате следните стъпки:
"cd /usr/local/src"
"tar zxvf rp-pppoe-3.5.tar.gz # За версия rp-pppoe-3.5.tar.gz"
"cd rp-pppoe-3.5/src"
"./configure"
"make"
"make install"


3.
Проверете дали интерфейса ви е вдигнат, aко не е използвайте една от следните команди:

"ifconfig eth0 up"
"ip link set up eth0"

Ако имате повече мрежови карти, може да се наложи да замените eth0 с eth1.


4. След като вече сте го инсталирали следва конфигурацията на rp-pppoe.


5. Стартирате скрипт за конфигуриране:
/usr/sbin/pppoe-setup


6. Отговаря се на поредицата въпроси:

6.1. >>> Enter your PPPoE user name (default username@pppoeserver):

Напишете потребителското си име.

6.2. >>> Enter the Ethernet interface connected to the PPPOE
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
(default eth0):"

Пишем интерфейса, чрез който се свързваме с интернет. Пример за отговор е: eth0 или eth1

6.3. Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
>>> Enter the demand value (default no)

В общия случай, се натиска само Enter, за да се премине към следващия въпрос.

6.4. Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
>>> Enter the DNS information here:

Напишете: 80.95.23.251

6.5. Please enter the IP address of your ISP's secondary DNS server.
If you just press enter, I will assume there is only one DNS server.
>>> Enter the secondary DNS server address here:

Напишете: 80.95.23.243

Натискате Enter за да продължите към следващ въпрос.

6.6. >>> Please enter your PPPoE password:

Въвеждате парола си.

6.7. >>> Please re-enter your PPPoE password:

Повторно въвеждате паролата си.

6.8. The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules. You are responsible
for ensuring the security of your machine. You are STRONGLY
recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2):

В общия случай, се отговаря с 0

6.9. ** Summary of what you entered **

Ethernet Interface: eth0
User name: username
Activate-on-demand: No
Primary DNS: 80.95.23.251
Firewalling: NONE

>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?

Отговаряме с Y и с това се приключва с конфигурирането.


7. Редактираме с текстов редактор конфигурационния фаил: "/etc/ppp/pppoe.conf"

7.1. Отивате на ред: SERVICENAME="" и попълнете "netwave".


8. Свързването към PPPоE сървъра става чрез стартиране на следния скрипт:
/usr/sbin/pppoe-start

8.1 При успешно свързване, трябва да видите надпис: "Connected!"

8.2 Ако връзката е неуспешна, се извежда:" ................TIMED OUT "


9. Прекъсване на работата става чрез следния скрипт:
/usr/sbin/pppoe-stop


10. Други бележки

10.1. За да е възможна връзка със PPPOE сървъра, е необходимо в Linux ядрото да има PPP подръжка.

10.2. Ако при опит за влизане в интернет се изведе съобщение:
pppoe-start: There already seems to be an PPPOE connection up (PID 1447)
трябва да се изпълни скрипта:
/usr/sbin/pppoe-stop
и едва тогава:
/usr/sbin/pppoe-start


11. Bъзможни проблеми и отстраняването им:
С командата: ifconfig проверете дали има вдигната ppp връзка. В повечето случаи това е device ppp0.

С командата: route -n проверете рутинг  таблицата. Трябва да има назначен default fateway използващ създадената връзка (ppp0).
Ако това не е така, то погледнете скрипта /etc/ppp/ip-up, където тази конфигурация се задава. Ако не съществува - създайте го.

За да направите настройките си под Windows 7 е нужно да влезете в контролния панел

 • От старт менюто трябва да влезете в контролния панел от "Control Panel"

(Стъпка 1)

 

 • От там в раздела "Network and Internet" изберете "View network and tasks" както е показано в (Стъпка 2)

 

(Стъпка 2)

 

 • От тук трябв да създадете нова връзка от "Set up new connection or network"

 

(Стъпка 3)

 

 • В следващата (Стъпка 4) избираме "Connect to the Internet" и продължаваме с бутона "Next"

 

(Стъпка 4)

 

 • В следващия прозорец избираме "Broadband (PPPoE)"

 

(Стъпка 5)

 

 • В полето 1 "User name"  попълнете потребителското име от протокола при инсталацията на интернет
 • В следващото поле 2 "Password" попълнете своята парола
 • Сложете отметка на 3 "Remember this password" за да запомни паролата
 • В полето 4 "Connection name" напишете netwave
 • И продължете с 5 "Connect" за да продължите напред

 

(Стъпка 6)

 

 • След като видите следния прозорец значи сте се свързали успешно с чрез връзката затворете прозореца чрез бутона "Close"


(Стъпка 7)

 

 • В (Стъпка 8) избираме нивото на сигурност то е изцяло по ваш избор от съображения за сигурност в показания пример сме избрали че ползваме интернет в домакинството.

 

(Стъпка 8)

 

 •  След като сме се свързали вече с интернет за да създадем пряк път за връзка на работния плот трябва да изберете "Change adapter settings"

 

(Стъпка 9)

 

 • Щракнете с десния бутон върху връзката ви за интернет 1 (netwave) и изберете от падащото меню "Create Shortcut" за да създадете пряк път на работния плот

 

(Стъпка 10)

 

 • Ако се покаже този прозорец изберете "Yes"


(Стъпка 11)

За да създадете връзката си към интернет във Windows Vista е нужно да изпълните следните стъпки

 • Отворете менюто от стартовия бутон и щракнете с десния бутон върху "Network" като изберете от падащото меню "Properties"

 

 

 • От следващия прозорец на (Стъпка 2) изберете "Set up a connection or network"  за създаване на нова връзка

 

 

 • В следния диалогов прозорец изберете 1 "Connect to the Internet" след това 2 "Next" за да продължите напред

 

 

 • От следващия прозорец изберете "Broadband (PPPoE)"

 

 

 • В полето 1 "User name"  попълнете потребителското име от протокола при инсталацията на интернет
 • В следващото поле 2 "Password" попълнете своята парола
 • Сложете отметка на 3 "Remember this password" за да запомни паролата
 • В полето 4 "Connection name" напишете netwave
 • И продължете с 5 "Connect" за да продължите напред

 

 

 • След като видите следния прозорец значи сте се свързали успешно с чрез връзката затворете прозореца чрез бутона "Close"

 

 

 • В (Стъпка 7) избираме нивото на сигурност то е изцяло по ваш избор от съображения за сигурност в показания пример сме избрали че ползваме интернет в домакинството.

 

 

 • Прозореца показан на (Стъпка 8) показва че настройките са избрани успешно и можете да затворите прозореца от "Close"

 

 

 • След като сме се свързали вече с интернет за да създадем пряк път за връзка на работния плот трябва да изберете "Change adapter settings"

 

 

 • Щракнете с десния бутон върху връзката ви за интернет 1 (netwave) и изберете от падащото меню "Create Shortcut" за да създадете пряк път на работния плот

 

Настройките за връзка с Нетуейв под Windows XP трябва да попаднете в мрежови връзки.

 • Натиснетте бутона "Start" за основното меню след което отивате на "Connect to" отваря се още едно меню в което избирате "Show all connections"
 • Ако вашето меню не изглежда така използвайте "Start" -> "Control Panel" -> "Network Connections"

 

Стъпка 1

 

 • В следващия прозорец (Стъпка 2) се виждат активните мрежови връзки иконата "Local Area Connection" трябва да бъде в син цвят ако тя е сива активирайте я чрез двойно щракване върху нея.
 • Сле като сте се убедили че "Local Area Connection" е активна можете да избере от падащото меню 1 "File" показано на (Стъпка 2) с изберете 2 "New Connection".

 

Стъпка 2

 

 • В следващия прозорец (Стъпка 3) изберете "Next" за да продължите.

 

Стъпка 3

 

 • Оставете маркирано "Connect to the Internet" в (Стъпка 4) и продължете с "Next".

 

Стъпка 4

 

 • В прозореца на (Стъпка 5) изберете 1 "Set up my connection manually" и продължете с 2 "Next"

 

Стъпка 5

 

 • В следващия прозорец показан на (Стъпка 6) изберете 1 "Connect using a broadband connection that requires a user name and password" и продължете с 2 "Next".

 

Стъпка 6

 

 • В следващият прозорец показан на (Стъпка 7) в полето 1 "ISP Name" трябва да се напише името на доставчика "netwave" и да продължите с 2 "Next".

 

Стъпка 7

 

 • Следващата стъпка от настройката на интернет връзката трябва да въведете потребителското си име и паролата
 • В полето 1 "User name" въведете вашето потребитеслко име ако не го знаете можете да го намерите на протокола от инсталацията на интернет услугата.
 • В следващите две полета 2 "Password" и "Confirm password" попълнете паролата си.
 • И продължете с 3 "Next".

 

Стъпка 8

 

 • Добавете отметка на следващата (Стъпка 9) в кутийката 1 "Add a shortcut to this connection to my desktop" ако желаете да добавите пряк път до връзката си с интернет на работния плот и завършете с 2 "Finish"

Стъпка 9

 

 • В следващата (Стъпка 10) можете да се свържете чрез бутона "Connect"

 

Стъпка 10

Новини

23.12.2019
Весели празници и весело изкараване на всички, работното ни време ще бъде както следва:
17.05.2018
Уважаеми клиенти, съобщаваме че променяме работното време на офис-а в съботния ден офиса вече ще отваря от 09:00 ч. до 13:00 ч.
11.06.2016
Уважаеми клиенти, извиняваме се за създаденото неудобство от прекъсването на услугите ни, на 11.06.2016 поради авария в някой от съоръженията за доставка на интернет услуга. Отстранихме проблемите възможно най-бързо.
08.12.2015
Уведомяваме нашите клиенти и партньори че имаме нова банкова сметка считано от 08.12.2015

Свържи се с нас

Контакти

Моля, полълнете формата с въпроси/предложения, които имате и един от нашите представители ще се свърже с вас.

Email:office@netwave-bg.com

Телефон:070014770


CAPTCHArefresh

За връзка с нас също може да ползвате и Skype: netwave.ltd